Nansetsangen

NANSET SANGEN

AV: EDGAR ANDRESEN

MEL.: LAPPLAND

 

VI ER NANSETGUTTER VI                                                

FØLER OSS SOM FUGLER FRI,

INGEN KAN OSS STOPPE NÅ,

VI VIL ALLTID FØLGE PÅ

FØRST PÅ SKANSEN SKAL VI STÅ

FOR DE STORE MÅL Å NÅ.

 

Refr.:

 

NANSETJENTE – NANSETGUTT

KJEMPER FOR SIN KLUBB SÅ TRUTT.

DET ER PLASS TIL DEG HOS OSS.

VI SKAL VISE AT TILSLUTT

HVEM HAR MEST AV FART OG FUTT?

NANSETJENTE – NANSETGUTT.

 

JENTENE I KLUBBEN VÅR

DET ER STØTTEN SOM VI FÅR

SAMHOLD SOM ER STERK OG STOR.

NÅR VI STÅR SLIK HAND I HAND

KAN VI STYRKE ALLE BAND

SOM EN SØSTER OG EN BROR.

 

Refr.:

 

NANSETJENTE – NANSETGUTT

KJEMPER FOR SIN KLUBB SÅ TRUTT.

DET ER PLASS TIL DEG HOS OSS.

VI SKAL VISE AT TILSLUTT

HVEM HAR MEST AV FART OG FUTT?

NANSETJENTE – NANSETGUTT

 

GUBBENE ER OGSÅ MED

STILLER SEG I FLOKKEN VED.

DE KAN OGSÅ TA I ET TAK.

DERFOR NÅR VI SAMLET STÅR

ØKER STYRKEN ÅR TIL ÅR,

FRAM FOR NIF MED JUBELBRAK.

 

Refr.:

 

NANSETJENTE – NANSETGUTT

KJEMPER FOR SIN KLUBB SÅ TRUTT.

DET ER PLASS TIL DEG HOS OSS.

VI SKAL VISE AT TILSLUTT

HVEM HAR MEST AV FART OG FUTT?

NANSETJENTE – NANSETGUTT.